Förstärkning i vårt dream-team

Fredag, 4:e december 2020

Efter att ha känt och beundrat Tobias Nortvedt och hans arbete under många år är nu Tendfor-teamet otroligt glada att äntligen välkomna honom ombord. Vi är riktigt glada över förmånen nu att få dra full nytta av hans erfarenhet och kunskap.

Tobias stärker Tendfors team som senior försäljningsdirektör med ansvar för nyckelpartnerskap och storkunder. Han kommer att vara en enorm tillgång för alla våra partners och kunder.

Senast kommer Tobias från Enghouse Interactive där han hade likande roller med tungt partner- och storkundsanssvar. Han är sedan länge en välkänd och respekterad auktoritet i telekomvärlden.

Efter att ha varit först med att bana väg för professionell API-baserad Microsoft Teams-telefoni ser vi nu fram mot att fortsätta vår spännande utveckling som ledare beträffande innovation och kundnytta tillsammans med Tobias.

Det kommer att bli en fantastisk resa!