Tendfor blir världens första API-baserade contact center-produkt som påbörjar Teams certifiering

Onsdag, 17:e juni 2020

Tendfor är nu med i listan över contact center-produkter för Teams som är i certifieringsprocessen.  

Än viktigare, Tendfor är den första – och för närvarande enda – telefonist- och contact center-produkten på den listan som möter kraven för den mest intimt integrerade API-baserade certifieringskategorin ”Extend + power”.

Som du kan se i specifikationen av integrationsnivåerna, som nås via länk nedan, betyder detta att Tendfor är det enda systemet som kan verka helt oberoende av tjänsteleverantör som tar in samtalen i Teams. Därmed kan organisationer fritt välja – eller till och med kombinera – hur de tar in PSTN samtal i Microsoft 365 i olika geografiska regioner.

Detta är en avgörande skillnad för internationella företag som vill dra nytta av den fulla potentialen Teams-plattformen erbjuder för professionell telefoni. Det gör Tendfor lika global och flexibel som Teams i stort.

Lägg till detta att vi…

  • Är 100% multi-tenant driftade i Azure
  • Använder API:erna för att övervaka presence
  • Har Teams-app med integration av Teams-SDK
  • Erbjuder överlägset enkel och snabb onboarding

…och det bör stå helt klart varför Tendfors slogan är ”Voice of the future”.