Stor ny Tendfor-release

Tisdag, 26:e mars 2019

Tendfor 3.2 är nu ute hos kund. Nyheterna inkluderar bland annat:

  • Helt nya 3:e-generations mobil- och Teams-appar.
  • CRM-integrationsmoduler via actions i våra grafiska IVR:er.
  • Ny ärendesökning för individuella interaktioner.
  • Samtalsinspelning med ny smidig sök-, uppspelnings- och hämtningsfunktion.
  • Integrerad mobil linjestatus för Telenors nya API:er.